google-site-verification: googled49e2f8b0159ac5e.html
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/www.ozyonder.com

SEKTÖRDEKİ SORUNLAR (DERNEĞİMİZİN HEDEFİ)

SÖKTÖRÜN SORUNLARI

GENEL SORUNLAR

 1. Özel güvenlik adayına verilen 100 saatlik eğitim yeterli değildir. Konular genel hatları ile hukuk, güvenlik, sağlık, iletişim olmak üzere dört başlıkta toplanırsa her konu için 25 saat düşmektedir. Konu başlıkları ve süreleri yeniden belirlenmeli etkili iletişim, halkla ilişkiler, özgüven,uyku sorununu aşma gibi  konular eklenmelidir.
 2. Özel güvenlik personelinin maaşlarının düşük olması nedeni ile insanlar bu mesleği daha iyi bir iş bulana kadar geçici iş olarak düşünerek yapmaktadır. Kimlik alan personel sayısı ile çalışan personel sayısı kıyaslandığında bir çok kişinin kimlik kartını yedekte bulunsun diye aldığı görülmektedir.

 

 1. Bazı personel ise sabit gece işi isteyip gündüz asıl işine yapmakta sektörü sadece haksız kazanç kaynağı olarak kullanmaktadır. (gündüz çalıştığı için gece görevinde uyuma potansiyelini sahiptir)
 2. Kanun uygulayıcı ile sektörün içinde olanlar arasında (firma, uygulamayı icra eden yönetici ,STK vb.)toplantılar yapılmalı sektörün proje ve şirket bazında nasıl işlediği görülmeli önleyici ve koruyucu tedbirler alınmalıdır.

 

 1. Özel güvenlik sektörünü daha anlaşılır kılacak veri bankası oluşturulmalıdır. (personele sicil vermek gibi)
 2. Yapılan denetimler hata bulmak değil eğitici ve yol gösterici olmalı. (Özel güvenlik olmayıp da güvenlik kıyafetini giyen şahıslar hakkında işlem yapılmalı yönetici sorumlu tutulmamalıdır. Polis veya asker üniforması giyen nasıl kendi sorumlu ise öyle olmalıdır.)Özel güvenlik görevlisine kademe (kıdem) getirilmelidir. (İş sağlığı, kolluk kuvvetlerinde olduğu gibi)Aldığı eğitim ve tecrübesine göre A-B-C sınıfı özel güvenlik görevlisi istihdam edilmelidir. Böylece personel kariyer planlaması yaparak sektörde çalışmak isteyecektir. Kimlik alan personel 'C'sınıfında n başlamalı aldığı yenileme eğitimi puanı ve fiili çalışma yılına göre sınıf değiştirilmelidir. Her izin alınan yerin A-B-C sayıları belli olmalıdır. Para nakli, Sağlık işletmesi, banka güvenliği gibi tecrübe isteyen yerlerde A sınıfı özel güvenlik çalıştırma zorunluluğu veya alt sınırı olmalı. C sınıfı özel güvenlik görevlileri park güvenliği, site güvenliği,fabrika güvenliği, otopark gibi daha az tecrübe isteyen işlerde istihdam edilmelidir. Ayrıca sınıflar arasında yasal maaş farkları olmalıdır.
 3. Sağlık raporu şartları değiştirilerek zararlı madde kullananlar tespit edilerek sektöre alınmamalıdır.
 4. Özel güvenlik meslek yüksek okulu özendirilmeli buradan mezun olanlar daha üst sınıf dan sektöre katılmalıdır.
 5. Sektörün olmazsa olmazı operasyon müdürlerinde statüsü ve sorumluluğu olmalıdır. (Operasyon müdürünün hataları yöneticiye mal edilmemelidir.)
 6. Basın iş kanunu gibi özel güvenlik iş kanunu ayrı olmalıdır. İş kanunu, 5188 sayılı özel güvenlik kanunu, MMS sigortası entegre edilmeli uyuşmazlıklar çözülmelidir.  (SGK bildirimi, Şube bildirimi geriye doğru yapılabilirken MMS poliçesi aynı gün yapılmakta saat 16 dan sonra o güne giriş yapılamamaktadır. Güvenlik sektörü yirmi dört saat hizmet verdiği için saat 16 dan sonra işe alımlar yapılamamakta yada yasadışı çalıştırma mecburiyeti oluşmaktadır.
 7. 5188 sayılı yasada idari ve adli yaptırımların katı olması ve yasal boşluk olması sektörü  yasa dışı uygulamalara yönlendirmektedir.
 8. 5188 sayılı yasa bir an önce güncellenmelidir. Denetimler ve uygulamalar arasındaki farklılıklar anlaşılır bir dille yazılmalıdır. (15 ve üzeri personel çalışan yerlerde güvenlik sorumlusu olur denirken bunun görevi çalışma şekli kanunda  belli değildir)
 9. Eğitim kalitesi yükseltilmeli sınav soruları revize edilmeli daha çok uygulamaya yönelik sorular olmalıdır. Güvenlik sınavı ile yenileme sınavı arasında soru farkı olmalı yenileme sınavı yerine tekamül sınavı adı altında ileri düzey eğitimler verilmeli ayrıca denetimlerde yöneticiden çok çalışan personel denetimi verdiği için bu konularda ders programına eklenmelidir.  (Denetleme dosyasından çıkarılan bir kimlik fotokopisi bir izin belgesi yöneticiye mal edilmemelidir.)

ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ AÇISINDAN:

 1. Projelerin (müşteri firma) tehdit algılama eksikliği. İşin önemini oluşacak kayıpları ciddiye almaması.
 2. Projelerin yeterince bilinçli olmamaları, personeli aşırı ve görev dışı işlerde çalışmaya zorlamaları.
 3. Bu hizmeti alan projelerin kaynak tahsisi konusunda aşırı cimri davranmaları.
 4. Özel güvenlik görevlilerinin nitelik sorunu.
 5. Özel güvenlik görevlilerinin kendilerini geliştirmek için çaba sarf etmemeleri.
 6. Özel güvenlik kimlik kartlı personel bulmak da zorluk yaşanması.
 7. Yasa ve yönetmeliğin uygulanmasında (hatta aynı ilde) farklılıklar olması.
 8. Kamu güvenlik birimleri ile işbirliğinin yetersiz olması.
 9. Özel güvenlik konusunda akademik çalışma ve yayınların yetersiz olması.
 10. Özel güvenlik görevlilerinin çok çabuk firma değiştirmeleri.

 

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ AÇISINDAN:

 

 1. Ücretlerin yetersizliği.
 2. Projelerin kendilerini aşırı ve görev dışı iş yaptırmaları.
 3. Yasal boşluklardan dolayı kayıt dışının artmasının yarattığı endişe.
 4. Çalışanların nitelik ile ilgili sorunları (eğitim düzeyi,sorumlulukbilgisi,işi benimseme)
 5. Çalışma saatlerinin uzunluğu ve düzensizliği.
 6. Görev alanlarında yetkilerinin sınırlı olmasının görevlerini etkilemesi.
 7. Kişiler  tarafından ciddiye alınmama.
 8. İşten atılma tehlikesi.
 9. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi gerektiği.

10. Kariyer imkanının yok denecek kadar az olması.

11. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi. (Görev yerlerinin insanca çalışmaya müsait olmaması ,alan ,ısınma, gözetleme vb.)

12. Görev yapılan iş yerinde çalışan personelin durumlarını kendi durumları ile sürekli kıyaslaması.

13. İhtiyaç duyulan  personelde belli yaş aralığının aranması ilerde işsiz kalacağı endişesi yaratması.

14. Projelerin (müşteri firma) tehdit algılama eksikliği. İşin önemini oluşacak kayıpları ciddiye almaması.

15. Projelerin yeterince bilinçli olmamaları, personeli aşırı ve görev dışı işlerde çalışmaya zorlamaları.

16. Bu hizmeti alan projelerin kaynak tahsisi konusunda aşırı cimri davranmaları.

17. Özel güvenlik görevlilerinin kendilerini geliştirmek için çaba sarf etmemeleri.

18. Özel güvenlik kimlik kartlı personel bulmak da zorluk yaşanması.

19. Özel güvenlik konusunda akademik çalışma ve yayınların yetersiz olması.

20. Özel güvenlik görevlilerinin çok çabuk firma değiştirmeleri.

21. İşgörenlerin nitelik ile ilgili sorunları (eğitim düzeyi, sorumluluk bilgisi,işi benimseme.

22. Çalışma saatlerinin uzunluğu ve düzensizliği.

23. Görev alanlarında yetkilerinin sınırlı olmasının görevlerini etkilemesi.

24. Kişiler  tarafından ciddiye alınmama.

25. İşten atılma tehlikesi.Görev yapılan iş yerinde çalışan personelin durumlarını kendi durumları ile sürekli kıyaslaması.

26. Sektörde istenen30-40 yaş aralığı personel istihdamından dolayı ileri yaşlarda sektörde barınamayacağını ve bu yüzden güvenlikten emekli olamayacağını düşünen personel sektöre olumsuz bakmaktadır.

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.74296.7699
Euro7.56247.5927
Saat