google-site-verification: googled49e2f8b0159ac5e.html
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/www.ozyonder.com

ÖZEL GÜVENLİKTE ORYANTASYONUN ÖNEMİ

ORYANTASYON

 

ORYANTASYON NEDİR

 

     İşe yeni başlayan özel güvenlik görevlisine şirketin tanıtılması ve işe kısa sürede uyun göstermesi için firma tarafından verilen eğitimlerdir.


       İşe yeni başlayacak özel güvenlik görevlisini projeye götürüp, ondan diğer çalışanlar kadar verim beklemek haksızlık olur. Yeni personelin işe başlayacağı gün aklında bir dizi soru olacaktır.

ü  Acaba nasıl bir firmada işe başlıyacağım?

ü   Acaba yöneticim nasıl bir insan?

ü  Acaba çalışma arkadaşlarım ile anlaşabilecek miyim?

ü   Acaba çevremdeki insanlara kendimi kabul ettirebilecek miyim?

ü   Acaba işiyapabilecekmiyim?

Bu soruların temelinde işe, işletmeye ve çevreye uyum sağlama endişesi yatmaktadır. İşe yeni başlayan herkes bu endişeyi yaşamaktadır.

Personelin işe ve iş arkadaşlarına uyum sağlaması ilk yönetici yani müdürü tarafından gerçekleştirilir.
    Verilen görevi başarabilecek bilgiye sahip olduğuna dair moral verilmelidir. Görevi hak ettiği ve bilgi, becerisinin verilecek işleri yapmaya yeterli olduğunun ifade edilmesi çalışanın kendine olan güvenini arttıracak ve daha yaratıcı olmasını sağlayacaktır.
   Firma kurallarının ve firma kültürünün net bir şekilde anlatılması çalışanın üzerinde baskıyı kaldıracaktır ve bir derece özgüven sağlayacaktır.
  Oryantasyon döneminde müdürün görevi bireysel bilgileri sağlamaktır. Bu noktada, operasyon müdürü büyük görev düşmektedir. Çalışma alanındaki fiziksel ortamların tanıtımı, çalışma arkadaşları ile tanıştırılması, görevin tayini ve yapılacak iş ile ilgili detaylar müdürler tarafından verilmelidir. Operasyon müdürün bir başka rolü ise, işe yeni başlayan bir kimseye yardım için her zaman hazır olduğunu hissettirmesidir.
İşe başlayan özel güvenlik görevlisine de son derece sorumluluk düşmektedir. Öncelikle, şirket hakkında bilgi almak ve işin uygun olup olmadığına karar vermek, işe başlayan kişinin işe başlamadan önce yapması gereken en önemli davranıştır. İşe başlandıktan sonra, yazılı kuralların dışında şirket geleneğinde var olan "yazısız kuralların" öğrenilmesi, çevresine karşı olumlu davranışlarda bulunması, çalışma saatlerine uygun hareket etmesi ve kendisine verilen görevleri en iyi şekilde tamamlaması kişinin yeni işinde başarılı olmasını sağlayacaktır.

ORYANTASYON EĞİTİMİ NERELERDE VERİLMELİDİR

 

1- Güvenlik şirketinde
2- Güvenlik hizmeti alan firma da
3- Çalışılacakproje de

 

1- GÜVENLİK ŞİRKETLERİNDE VERİLEN ORYANTASYON

 

   İşe başlamadan önce kendi şirketini tarafından uygulanan oryantasyon eğitimi personelin firma hakkında merak ettiği bütün konuları kapsar. İyi bir oryantasyon eğitimiyle şirket ile ilgili personelin kafasında hiçbir soru işareti kalmaz.

 

Güvenlik şirketinde oryantasyon eğitimi

 

a- Şirketin tanımı
b- Personel özlük hakları konusunda bilgilendirme
c- Kurum personeli tanıtımı (yönetici, müdür, muhasebe vb.)
d- Yapılacak iş hakkında bilgilendirme

 

a)ŞİRKETİNTANITIMI


   Personele çalışacağışirketin tarihçesi, vizyonu ve misyonu hakkında bilgi verilir. Şirketin teşkilatlanma yapısı ve ne şekilde hitap edileceği Üst düzey yönetim pozisyonları ve bu görevleri yürüten yöneticilerin kim oldukları konusunda bilgiler verilir. Firma içindeki kesin çizilmiş kural ve politikaları disiplin sistemi konusunda bilgilendirilirsiniz.

 

b) PERSONEL ÖZLÜK KONULARINI ANLATMA


   Personel özlük hakları konusunda tamamen mali bilgiler verilir. Ücret ödeme yöntemleri ve ödeme günleri, resmi tatil ve bayram izinleri, çalışma saatleri ve mola süreleri, sigorta düzenlemeleri, emeklilik, personele sağlanan imkanlar, gibi konularda bilgilendirilir.

 

c)KURUM ÇALIŞANLARI TANITMA


Personele kurumun yöneticilerini ve idarecilerini sizinle ilgilenecek müdürünüz, şefiniz, amiriniz ve diğer çalışanlar hakkında bilgi verilir.

 

d) İŞ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME


   Şirketinizin temel çalışma prensipleri, iş güvenliği, projedeki konumunuz, işin amacı ve çalıştığınız projenin sizden istedikleri konularda bilgilendirilirsiniz.

 

 

2- GÜVENLİK HİZMETİ VERİLECEK OLANYERDE


   Güvenlik hizmeti alan şirketleri çoğunlukla güvenlik personellerinin kendi şirket kurallarınauymalarını isterler. Buna yönelik eğitimler genellikle o şirkete ait personel tarafından verilir.Güvenlik şirketinden verilenoryantasyon eğitimi ile hemen hemen aynıdır.

 

Bunlar;

a-İşletmenin tanıtımı

b-Tanıştırma

c-Yapılacak iş hakkında bilgilendirme

 

a)İŞLETMENİN TANITIMI:

 

  İşletmenin vizyonu misyonu ve işletmenin kuralları konusunda bilgilendirmedir.

 

b)ÇALIŞAN PERSONEL İLE TANIŞTIRMA

 

İşletmede (sitede) çalışan üst düzey yöneticiler ve amirler tanıtılır. Çalışılacak şirket personelleri ve bölümleri hakkında bilgi verilir.

 

c) YAPILACAK İŞ HAKINDA BİLGİLENDİRME

 

Çalışılacak kurumun (sitenin) çalışma prensibi, iş sağlığı ve personelden bekledikleri anlatılır.

 

3- HİZMET VERİLECEK PROJEDE ORYANTASYON EĞİTİMİ


   Personelin işe uyum sağlaması için en önemli dönemdir. Oryantasyon eğitimlerini projede müdür, amir, şef veya çalışan en eski güvenlik görevlisi tarafından verilir. İşin standart bir şekilde yürütülmesi ve daha önce çalışmaya başlamış diğer personel ileuyumun sağlanması bu dönemde olur.

Bu dönemde eğitim veren ve alan kişi akıllarında kalan soruları muhakkak sormaları gerek. Bu işe yaparken hata yapma riskini azaltır ve standart bir çalışma şekli sağlar.

Çalışılan projelerde ki oryantasyon eğitimlerinde çalışma çekli en ince ayrıntıya kadar öğrenilmedir.

Bu açıdan aşağıdaki konular hakkında bilgi verilmesi şarttır.

 

1- İşe başlama ve mesai saatleri

2-Ulaşım imkanları ve alternatif ulaşım şekilleri
3- Gelen misafire ne şekilde davranılacağı ve ne gibi bilgiler verileceğini
4- Ziyaretçi ve personelin giriş çıkış kayıtlarının nasıl tutulacağını
5- Kurum içerisinde çalışan personel sayısı giriş çıkış saatleri
6- Anahtar teslimi

7- Mesaiye kalan personelin takip ve kontrolünün nasıl olacağı
8- Kuruma sürekli gelen araçların takibi
9- Yangın tüplerinin yeri
10- Elektrik panoları, söndürülmesi gereken ışık ve cihaz yerleri
11- Jeneratörün yeri ve kullanılma talimatı
12- Değerli evrakların kime verileceği
13- Önemli telefon numaralarını öğrenilmesi
14- İşyeri içinde diğer çalışanlar ile ilgili iletişimin nasıl sağlanacağı
14- Araç kayıt defterlerinin nasıl tutulacağı
15- Önceden bildirilen emanetleri nasıl teslim alınacağı ve kimlere bildirileceği
16- Güvenlik araç gereçlerin yeri ve kulanım şekli  hakkında bilgi vermek
17- Proje çevresinde önemli resmi kurum ve kuruluşlar hakkında bilgilendirme
18- Alarm sistemlerinin nasıl çalıştığı ve olumsuz bir durumda kime rapor edileceği
19- Devriye sırasında risk taşıyan yerlerin belirtilmesi
20- Kamera sayıları sistem hakkında bilgi almak
21- Gelen kişilere refakat şeklinin nasıl olacağı
22- Araçların park yerinde düzeninin nasıl olacağını ve en sık girip çıkan araçlar hakkında bilgi almak
23- Yasak olan bölgeler hakkında bilgi verilmesi
24- Kontrol formlarını nasıl dolduracağı
25- Acil durumlarda bina veya alan içinde insanların tahliyesinin nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirme
26- Görev alanı içinde meydana gelebilecek olayların ilk kime rapor edileceği konusunda bilgilendirme
27- Sabit nokta hizmetinde noktada dikkat edilecek yerler
28- Aydınlatma sistemlerinin nerede olduğu ve kumanda merkezinin yeri hakkında bilgilendirme
29- Bilgisayarla yapılan kayıt ve kontrol sitemlerinin nasıl yapıldığı hakkında bilgilendirme
30- Bilgisayar kontrollü güvenlik sistemi hakkında bilgilendirme
31- Görev esnasında en çok çıkan aksaklıklar hakkında bilgilendirmek
32- Basılı formlar (olay tutanağı, rapor vb.) nasıl tutulacağı

        Bu eğitimler çok kısa sürede verilerek personelin kafası karıştırılmamalıdır. İşleyişin akışına göre her gün olan işlerden başlanarak belli bir zaman içinde verilip daha sonra tekrarlar ile öğretilmelidir.

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.84716.8745
Euro7.72467.7556
Saat